MgA. MICHAELA NIČOVÁ

Michaela Ničová – Divadelní agentura Dodo

Produkční aktivit pro děti a mládež

Nar. 1977 v Brně
1996–1999
členka brněnského Studia Dům pod vedením paní Evy Tálské
2003
Absolventka Divadelní fakulty AMU v oboru Dramatická výchova
2003–2004
Spolupráce s pražským divadlem Archa jako produkční
2005 Roční pobyt v Jihoafrické republice, produkční  spolupráce na několika divadelních  projektech pro děti
Od r. 2006 provoz divadelní  agentury Dodo
Od r. 2009 Herecká spolupráce s Divadýlkem z pytlíčku a souborem Dei Confidenti
Nuovi di Praga

2015 Realizace projektu BABI.CZ a produkční spolupráce se společností MS-Sférické kino